Drobečková navigace

Úvod > Projekty EU

Projekt z Evropských fondů

Projekt

Název projektu: Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a usnadňování přechodu dětí v MŠ Hlubočky

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002085

Aktivity:

I/1.5 Chůva – personální podpora MŠ

I/2.3a Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_Čtenářská pregramotnost

I/2.3b Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_Matematická pregramotnost

I/2.3e Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_Inkluze

I/3.1 Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

I/3.3 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

Specifický cíl: 02.3.68.1 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

Celkové zdroje: 406 467 Kč 

Tento projekt je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů.