Mateřská škola

 

Mateřská škola Hlubočky, Dukelských hrdinů 220 se nachází v části  obce Hlubočky- Dukla, kde je obklopena okolními lesy umožňující vycházky do nich.

Součástí MŠ jsou dvě budovy a školní zahrada s dostatkem zeleně určená k pohybovým aktivitám dětí. Kapacita MŠ je 103 dětí.

V současné době má škola tři třídy, jednotlivé třídy jsou věkově heterogenní.
V hlavní budově ( č.p.220) se nachází ředitelství MŠ, I. a II.třída, školní jídelna, prádelna.
Odloučené pracoviště se nachází vedle hlavní budovy na č.p.76, kde je III.třída, výdejna školního stravování.

Ve školním roce 2019 / 2020  máme 3. třídy - Berušky, Včeličky a Motýlky.

Berušky

Včeličky

Broučci

Motýlci

 

 

 

                

17. 10. Hedvika

Zítra: Lukáš

Aktuality

Aktuální jídelní lístky

LOGOPEDIE 

středa

23.10.2019 -

dokončení depistáže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mshlubocky_footer.png