Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Vzdělávací cíle

Vzdělávací cíle

Vzdělávací cíle a záměry, filozofie školy, formy a metody vzdělávací práce, prostředky plnění cílů

Cílem naší MŠ je prohlubovat dobrou spolupráci s výborem SRPDŠ, více zapojit ostatní  rodiče do spolupráce se školkou a společně s nimi vychovávat šťastné a zdravé dítě.

Chceme být mateřskou školou, kam budou děti chodit rády, neboť zde bude vládnout pohoda, přátelství, spolupráce, tolerance, kamarádství, kde projevy citové náklonnosti budou děti umět nejen přijímat, ale také dávat, kde jim budou vytvářeny příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání sebedůvěry.

Chceme připravit děti po stránce vědomostní i dovedností, zajistit harmonický tělesný i duševní vývoj, neboť to, co dítě prožije v prvních letech života a co z okolních podnětů příjme je trvalé. Zkušenosti, které dítě získává v rodině i mimo rodinné prostředí, se v jeho životě jednou zhodnotí a najdou svá uplatnění. Děti je třeba aktivně zapojovat na dotváření obrazu mateřské školy např. formou výzdoby  budov, účastí různých kulturních, sportovních, zábavných akcí, aby se u nich vytvářel a prohluboval pocit sounáležitosti.

Obsahem a cílem našeho ŠVP je , aby děti, které naší školu opustí se staly osobností vzhledem k svému věku a individuálním možnostem,aby byly co nejvíce samostatné, sebevědomé,sebejisté s vlastním samostatným uvažováním. Aby byly schopné dívat se kolem sebe, tvořivě přemýšlet a jednat, ochotné přijímat i dávat, schopné se dále rozvíjet, učit se novým věcem, aktivně čelit problémům  a učit se je řešit.

Vzdělávání dětí prolíná všemi činnostmi a situacemi, které se během dne vyskytnou, zakládá se na aktivní účasti dětí- na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení ve skupinách i individuálně. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti založené na zážitcích dětí. Spontánní i řízené činnosti jsou ve vzájemné vyváženosti.