Drobečková navigace

Úvod > Jídelna

Školní jídelna

Lenka Mlynaričová
vedoucí školní jídelny
Mobil: 732 484 820
E-mail: jidelna@mshlubocky.cz

VIII.  Stravování - školní řád

 • Při přijetí dítěte do mateřské školy bude dítě přihlášeno, po vyplnění stravovací přihlášky u vedoucí školní jídelny, ke stravování.
 • Dítě, které po nemoci nebo jiné nepřítomnosti přichází do mateřské školy, musí být předem přihlášeno ke stravování- nejpozději do 12.00 hod. předchozího dne před nástupem. Dítě bez přihlášené stravy nemůže být k pobytu do mateřské školy přijato.

Stejný postup je při jakékoliv následující nepřítomnosti, odhlášení stravy dítěte nejpozději do 12.00 hod den dopředu. Pokud dítěti stravu z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti (nejčastěji nemoci) nelze včas odhlásit, mohou si zákonní zástupci pro stravu přijít v době od 10:30 do 11:00 hod do hlavní kuchyně. Nutností jsou vlastní přepravní nádoby. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti, pak musí zákonný zástupce stravu odhlásit. Pokud zákonný zástupce své dítě ze stravy včas neodhlásí, je povinen stravu zaplatit.

Přihlašování a odhlašování obědů se provádí den předem do 12.00 hod.

Při náhlém onemocnění dítěte si lze vyzvednout jídlo pouze první den nemoci dítěte, na ostatní dny je nutno dítě odhlásit.

Odhlašování dítěte

provádí zákonný zástupce dítěte telefonicky na tel.:  
mobil: 732 484 820 - vedoucí školní jídelny Lenka Mlynaričová, nebo osobně v mateřské škole.

Stravné v Mateřské škole Hlubočky

 • Informační leták o zvýšení cen stravného v MŠ Hlubočky od 1.9.2018

Vzhledem k růstu cen potravin od září 2013 a zkvalitňování stravného v MŠ Hlubočky jsme zvýšily cenu stravného u všech strávníků.

Ceny stravného budou v takové výši:

Děti v MŠ 3 - 6 leté

 • svačinka ................. 6,48 Kč
 • oběd .........................19,- Kč
 • nápoje ....................... 3,- Kč
 • svačinka.................. 6,52 Kč

celkem.....................35,- Kč

Děti v MŠ 7 leté

 • svačinka..................7,50 Kč
 • oběd........................ 22,- Kč
 • nápoje.....................   3,- Kč
 • svačinka................. 7,50 Kč

celkem................... 40,- Kč

Platnost tohoto opatření nabývá 1.9.2018

NÁVOD NA ZADÁNÍ INKASA STRAVNÉHO

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA ZA OBĚDY V MŠ

Vážení rodiče, pro bezhotovostní platbu stravného zadejte u své banky svolení k inkasu pro číslo účtu: 1808071359/0800 (číslo účtu MŠ Hlubočky)

Možnost nastavení limitu.

Stravné se strhává vždy následující měsíc 15., např. stravné za měsíc listopad se bude strhávat 15. prosince atd.

Maximální počet dní v měsíci je 23 dní.

 • Limit pro 3-6 leté děti by byl 35,- x 23 = 805,- např. 850,-.
 • Limit pro 7 leté děti ………….40,- x 23 = 920,- např. 950,-.

U sourozenců zdvojnásobte limit inkasní platby.

V případě Vašeho zájmu podám informace osobně nebo na telefonu 732 484 820.

 

 

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA ŠKOLNÉHO

Úhradu školného můžete provést i bezhotovostním převodem z účtu.

1. trvalým příkazem :

Každý měsíc např.15. vaše banka na náš účet zašle 400,- a v poznámce pro příjemce (MŠ) uvedete jméno dítěte a "školné". Trvalý příkaz

zadáte u své banky nebo přes internetové bankovnictví.

Pozor na prázdniny :   v roce 2020 v červenci zavřeno a srpen omezený provoz, v roce 2021 bude v červenci omezený provoz a v srpnu zavřeno atd.

2.  jednorázovým příkazem:

Přes internetové bankovnictví zadáte každý měsíc platební příkaz sami a opět uvedete jméno dítěte do poznámky pro příjemce + "školné".

Opět pozor na prázdniny.

Číslo našeho účtu je :  1808071359/0800

Případné dotazy Vám ráda zodpovím na  telefonním čísle 732 484 820
Lenka Mlynaričová, vedoucí školní jídelny.
jidelna@mshlubocky.cz