Drobečková navigace

Mateřská škola > Jídelna

Jídelna

Školní jídelna
Lenka Mlynaričová, vedoucí školní jídelny 732 484 820,E-mail: jidelna@mshlubocky.cz

VIII.  Stravování - školní řád

 • Při přijetí dítěte do mateřské školy bude dítě přihlášeno, po vyplnění stravovací přihlášky u vedoucí školní jídelny, ke stravování.
 • Dítě, které po nemoci nebo jiné nepřítomnosti přichází do mateřské školy, musí být předem přihlášeno ke stravování- nejpozději do 12.00 hod. předchozího dne před nástupem. Dítě bez přihlášené stravy nemůže být k pobytu do mateřské školy přijato.

Stejný postup je při jakékoliv následující nepřítomnosti, odhlášení stravy dítěte nejpozději do 12.00 hod den dopředu. Pokud dítěti stravu z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti (nejčastěji nemoci) nelze včas odhlásit, mohou si zákonní zástupci pro stravu přijít v době od 10:30 do 11:00 hod do hlavní kuchyně. Nutností jsou vlastní přepravní nádoby. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti, pak musí zákonný zástupce stravu odhlásit. Pokud zákonný zástupce své dítě ze stravy včas neodhlásí, je povinen stravu zaplatit.

Přihlašování a odhlašování obědů se provádí den předem do 12.00 hod.

Při náhlém onemocnění dítěte si lze vyzvednout jídlo pouze první den nemoci dítěte, na ostatní dny je nutno dítě odhlásit.
Odhlašování dítěte
provádí zákonný zástupce dítěte telefonicky na tel.:  
mobil: 732 484 820 - vedoucí školní jídelny  Lenka Mlynaričová, nebo osobně v mateřské škole.

Aktuální jídelní lístky

Vnitřní řád školní jídelny Mš Hlubočky

 

Stravné v Mateřské škole Hlubočky

Informační leták o zvýšení cen stravného v MŠ Hlubočky od 1.9.2018

Vzhledem k růstu cen potravin od září 2013 a zkvalitňování stravného v MŠ Hlubočky jsme zvýšily cenu stravného u všech strávníků.

Ceny stravného budou v takové výši:

Děti v MŠ 3 - 6 leté

 • svačinka ................. 6,48 Kč
 • oběd .........................19,- Kč
 • nápoje ....................... 3,- Kč
 • svačinka.................. 6,52 Kč

celkem.....................35,- Kč

Děti v MŠ 7 leté

 • svačinka..................7,50 Kč
 • oběd........................ 22,- Kč
 • nápoje.....................   3,- Kč
 • svačinka................. 7,50 Kč

celkem................... 40,- Kč

Platnost tohoto opatření nabývá 1.9.2018

NÁVOD NA ZADÁNÍ INKASA STRAVNÉHO

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA ZA OBĚDY V MŠ

Vážení rodiče, pro bezhotovostní platbu stravného zadejte u své banky svolení k inkasu pro číslo účtu: 1808071359/0800 (číslo účtu MŠ Hlubočky)

Možnost nastavení limitu.

Stravné se strhává vždy následující měsíc 15. , např. stravné za měsíc listopad se bude strhávat 15. prosince atd.

Maximální počet dní v měsíci je 23 dní.

 • Limit pro 3-6 leté děti by byl 35,- x 23 = 805,- např. 850,-.
 • Limit pro 7 leté děti ………….40,- x 23 = 920,- např. 950,-.

U sourozenců zdvojnásobte limit inkasní platby.

V případě Vašeho zájmu podám informace osobně nebo na telefonu 732 484 820.

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 2020/2021

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ-ZVEŘEJNĚNÍ.docx

PODĚKOVÁNÍ

Ředitelství MŠ děkuje všem rodičům za vstřícnost v této složité době a přejeme všem hlavně zdraví, osobní pohodu a slunečné dny.

PRO RODIČE

Prosíme rodiče, kteří fotografují akce pořádané Mateřskou školou, zda by byli ochotni a vždy po akci mohli nějaké své fotky donést na USB flash disku do školky. Děkujeme, personál MŠ

Kritéria k přijímání dětí do MŠ

SMĚRNICE PRO STANOVENÍ KRITÉRIÍ.doc

Směrnice povinnosti předškolnímu vzdělávání.pdf

ZÁPIS DO MŠ

ZÁPIS 2.KOLO.pdf

 

 INFORMOVÁNÍ - PŠD.docx

 Žádost o přijetí k povinnému předškolnímu vz.doc

 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 3.doc

 

Evidenční list.pdf

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ- OČKOVÁNÍ.docx

 

Bezhotovostní platba školného

5. 8. Kristián

Zítra: Oldřiška

LOGOPEDIE

?.6.2020 - prosím, zapiště se v šatně do formuláře. 

 

 

mshlubocky_footer.png