Drobečková navigace

Mateřská škola > Jídelna

Jídelna

Školní jídelna
Lenka Mlynaričová, vedoucí školní jídelny 732 484 820,E-mail: jidelna@mshlubocky.cz

VIII.  Stravování - školní řád

  • Při přijetí dítěte do mateřské školy bude dítě přihlášeno, po vyplnění stravovací přihlášky u vedoucí školní jídelny, ke stravování.
  • Dítě, které po nemoci nebo jiné nepřítomnosti přichází do mateřské školy, musí být předem přihlášeno ke stravování- nejpozději do 12.00 hod. předchozího dne před nástupem. Dítě bez přihlášené stravy nemůže být k pobytu do mateřské školy přijato.

Stejný postup je při jakékoliv následující nepřítomnosti, odhlášení stravy dítěte nejpozději do 12.00 hod den dopředu. Pokud dítěti stravu z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti (nejčastěji nemoci) nelze včas odhlásit, mohou si zákonní zástupci pro stravu přijít v době od 10:30 do 11:00 hod do hlavní kuchyně. Nutností jsou vlastní přepravní nádoby. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti, pak musí zákonný zástupce stravu odhlásit. Pokud zákonný zástupce své dítě ze stravy včas neodhlásí, je povinen stravu zaplatit.

Přihlašování a odhlašování obědů se provádí den předem do 12.00 hod.

Při náhlém onemocnění dítěte si lze vyzvednout jídlo pouze první den nemoci dítěte, na ostatní dny je nutno dítě odhlásit.
Odhlašování dítěte
provádí zákonný zástupce dítěte telefonicky na tel.:  
mobil: 732 484 820 - vedoucí školní jídelny  Lenka Mlynaričová, nebo osobně v mateřské škole.

Aktuální jídelní lístky

Vnitřní řád školní jídelny Mš Hlubočky

 

Stravné v Mateřské škole Hlubočky

 

Informační leták o zvýšení cen stravného v MŠ Hlubočky od 1.9.2018

Vzhledem k růstu cen potravin od září 2013 a zkvalitňování stravného v MŠ Hlubočky jsme zvýšily cenu stravného u všech strávníků .

 

Ceny stravného budou v takové výši:

 

 

Děti v MŠ 3-6leté :   svačinka                 6,48 Kč            

                                     oběd                    19,- Kč

                                   nápoje                     3,- Kč

                                     svačinka               6,52 Kč

                                 ------------------------------------

                                     celkem                 35,- Kč

 

 

Děti v MŠ 7leté :         svačinka               7,50 Kč

                                          oběd                    22,- Kč

                                   nápoje                    3,- Kč

                                           svačinka               7,50 Kč

                                 ------------------------------------

                                            celkem                 40,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

Platnost tohoto opatření nabývá 1.9.2018

                                               

                                                                                              

 

 

 NÁVOD NA ZADÁNÍ INKASA STRAVNÉHO :

 

                               BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA ZA OBĚDY V MŠ

 Vážení rodiče,

pro bezhotovostní platbu stravného zadejte u své banky svolení k inkasu pro číslo účtu   :

 1808071359/0800 (číslo účtu MŠ Hlubočky)

 

Možnost nastavení limitu.

 Stravné se strhává vždy následující měsíc 15. , např. stravné za měsíc listopad se bude strhávat 15.prosince atd.

Maximální počet dní v měsíci je 23 dní.

Limit pro 3-6leté děti by byl 35,- x 23 = 805,- např. 850,-.

Limit pro 7leté děti ………….40,- x 23 = 920,- např. 950,-.

 

U sourozenců zdvojnásobte limit inkasní platby.

 

V případě Vašeho zájmu podám informace osobně nebo na telefonu 732 484 820.

 

7. 12. Ambrož, Benjamín

Zítra: Květoslava

Aktuální jídelní lístky

LOGOPEDIE 

Pozor změna!

Pondělí

09.12.2019

od 8hod

(zapsat se na konkrétní čas je možné v odd.motýlků)

 

mshlubocky_footer.png