Mateřská škola

 

Mateřská škola Hlubočky, Dukelských hrdinů 220 se nachází v části  obce Hlubočky- Dukla, kde je obklopena okolními lesy umožňující vycházky do nich.

Součástí MŠ jsou dvě budovy a školní zahrada s dostatkem zeleně určená k pohybovým aktivitám dětí. Kapacita MŠ je 103 dětí.

V současné době má škola čtyři oddělení, jednotlivá oddělení jsou heterogenní (ve třídách jsou různě staré děti).
V hlavní budově ( č.p.220) se nachází ředitelství MŠ, I. a II. oddělení (nejmladší a střední odd.), školní jídelna, prádelna.
Odloučené pracoviště se nachází vedle hlavní budovy na č.p.76, kde je III. a IV. oddělení, výdejna školního stravování.

Ve školním roce 2015 / 2016  máme tyto třídy.

Berušky

Včeličky

Broučci

Motýlci

 

 

 


 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 2016/2017

přijímání dětí na školní rok 2016-2017-zveřejnění.pdf

PODĚKOVÁNÍ

poděkování.docx

PRO RODIČE

Prosíme rodiče, kteří fotografují akce pořádané Mateřskou školou, zda by byli ochotni a vždy po akci mohli nějaké své fotky donést na USB flash disku do školky. Děkujeme, personál MŠ

Kritéria k přijímání dětí do MŠ

směrnice-kritéria při překročení kapacity

1.pdfsmernice-kritéria při překročení kapacity 2.pdf

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA ŠKOLNÉHO

Bezhotovostní platba školného

21. 2. Lenka

Zítra: Petr

Aktuální jídelní lístky

Doplňkové programy

 doplňkové programy.doc

 

LOGOPEDIE

Příští logopedie proběhne

15.2.2017

Rodiče, kteří budou své děti doprovázet, se mohou zapsat na vyvěšený seznam.

DĚTI NOSÍ DENÍČKY!

 

 

mshlubocky_footer.png