Mateřská škola

 

Mateřská škola Hlubočky, Dukelských hrdinů 220 se nachází v části  obce Hlubočky- Dukla, kde je obklopena okolními lesy umožňující vycházky do nich.

Součástí MŠ jsou dvě budovy a školní zahrada s dostatkem zeleně určená k pohybovým aktivitám dětí. Kapacita MŠ je 103 dětí.

V současné době má škola čtyři oddělení, jednotlivá oddělení jsou heterogenní (ve třídách jsou různě staré děti).
V hlavní budově ( č.p.220) se nachází ředitelství MŠ, I. a II. oddělení (nejmladší a střední odd.), školní jídelna, prádelna.
Odloučené pracoviště se nachází vedle hlavní budovy na č.p.76, kde je III. a IV. oddělení, výdejna školního stravování.

Ve školním roce 2018 / 2019  máme 3 třídy - Berušky, Včeličky a Motýlky.

Berušky

Včeličky

Broučci

Motýlci

 

 

 

                

15. 11. Leopold

Zítra: Otmar

Aktuální jídelní lístky

Doplňkové programy

 doplňkové programy.doc

 

LOGOPEDIE

Příští logopedie proběhne

středa

21.11.2018

 

 

 

mshlubocky_footer.png