Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Podmínky přijímání dětí k předškol. vzdělávání v době letních prázdnin

Podmínky přijímání dětí k předškol. vzdělávání v době letních prázdnin 

Mateřská škola Hlubočky, Dukelských hrdinů 220, 783 61

 

Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v době letních prázdnin

 

  1. Děti přijímá ředitelka školy na základě předložené žádosti zákonného zástupce pouze po dobu uzavření kmenové mateřské školy.
  2. Přijímány jsou děti, jejichž kmenová MŠ je na území obce Hlubočky.
  3. Žádosti jsou přijímány průběžně do 31.5.2022. Na pozdější žádosti nebude brán zřetel.
  4. Do 30.6.2022 vydá ředitelka MŠ rozhodnutí a to dle počtu volných míst do naplnění kapacity MŠ.
  5. Přílohu žádosti tvoří kopie evidenčního listu z původní kmenové školy.
  6. Úplatu za vzdělávání a stravné za přihlášené dny hradí zákonný zástupce při nástupu dítěte hotově do pokladny MŠ u vedoucí ŠJ.

 

                                                                                         Tamara Hýblová, ředitelka školy