Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Otevření MŠ - 1.fáze 12.4.2021

Otevření MŠ - 1.fáze 12.4.2021



 

ORGANIZAČNÍ A HYGIENICKÉ INFORMACE PRO RODIČE -

1.FÁZE OTEVÍRÁNÍ ŠKOL

 

Od 12.4.2021 nastává 1.fáze otevírání škol.

Do mateřské školy se vrátí děti, které plní povinné předškolní vzdělávání, tzn. děti ze třídy Motýlků.

Třída bude rozdělena do dvou skupin a vzdělávání bude probíhat na vedlejší budově (v kmenové třídě odd. Motýlků).

Rozdělení dětí do skupin bude vyvěšeno na dveřích třídy. Provoz mateřské školy bude probíhat ve standartním režimu tzn. 5.30 -16.00h.

Účastí na prezenční výuce je nutnost testování dítěte v určený den na začátku vyučovacího dne, před zahájením výuky a bude se konat 2x týdně -              v pondělí a čtvrtek od 5.30 do 8.00h.

Děti budou testovány samoodběrovými antigenními testy zn.Singclean COVID - 19 TEST KIT, které zajistí mateřská škola.

Testování bude probíhat v šatně třídy Berušek na hlavní budově!

 

 

Organizace při testování - každé pondělí:

- Zákonný zástupce dítěte (popř. třetí osoba) a dítě v den testování půjdou do šatny třídy Berušek, kde si při vstupu vydesinfikují ruce, dohlížejícím personálem budou zapsání do seznamu a obdrží samoodběrový antigenní test

- Test si dítě provede samo nebo za asistence zákonného zástupce popř. třetí osoby

- Po provedení testu opustí zákonný zástupce (popř. třetí osoba) a dítě místnost a setrvá 15 minut v prostorách vyčleněných před budovou MŠ

- Po uplynutí 15 minut budou personálem informováni o výsledku testu

- V případě negativního výsledku testu může přejít zákonný zástupce (popř. třetí osoba) s dítětem na vedlejší budovu k účasti na prezenčním vzdělávání

- V případě pozitivního výsledku testu zákonný zástupce (popř. třetí osoba) s dítětem bez zbytečného odkladu opustí prostory mateřské školy, bude kontaktovat praktického lékaře a požádá o vystavení e-žádanky na provedení konfirmačního testu ve zdravotnickém zařízení. Pokud se potvrdí, že je dítě pozitivní, bude následně v domácí izolaci

- Abychom dodrželi všechna režimová opatření je nutno počítat s časovou prodlevou při předávání dítěte pedagogickému pracovníkovi cca 25 minut

 

Organizace při testování - každý čtvrtek:

Pro testování každý čtvrtek platí stejný postup až na případ pozitivního testu dítěte v rámci třídy:

- V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných v tento den, všechny děti, které byly s pozitivně testovaným v kontaktu při prezenční výuce během některého z předchozích 2 dnů, musí opustit mateřskou školu tzn., že zákonní zástupci (popř. třetí osoba) budou informování o situaci a vyzvednou si děti v mateřské škole a dále budou čekat na informaci o potvrzení pozitivně testovaného konfirmačním RT- PCR testem

- Pokud konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, předá škola informace o takto identifikovaných kontaktech příslušné KHS, která nařídí daným skupinám a kontaktům karanténu. Od nařízení karantény je doporučeno nestýkat se s dalšími osobami a omezit pohyb na veřejnosti

- Případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u původně pozitivně testovaného AG testem, doloží zákonný zástupce (popř. třetí osoba) neprodleně výsledek mateřské škole, která bude ihned informovat všechny původně indikované kontakty. Po této skutečnosti se mohou všechny dotyčné osoby vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.

 

Postup, kdy dítě nebude přítomno ve dnech testování nebo ze závažných důvodů nestihne testování na začátku prezenční výuky:

- V případě, že se dítě v pondělí nebo ve čtvrtek nebude účastnit prezenční výuky, bude AG testem testován za stejných podmínek a opatření jako v tyto dny v den, kdy přijde do mateřské školy

- Pokud nebude dítě přítomno v čase určeném na testování tzn. od 5.30 do 8.00 a dostaví se na prezenční výuku později, provede si AG test za stejných podmínek a opatření bezprostředně po svém příchodu se zákonným zástupcem ( popř. třetí osobou)

 

Kdy se nemusí děti testovat

- Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu ne starší než 48 hodin a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19.

- Testovat se nemusí děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat - např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě

 

Povinnost testování

- Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být sankcionována. Důsledkem neúčasti testování je zákaz vstupu k prezenčnímu vzdělávání!

 

Postup v případě, že se zákonný zástupce rozhodne dítě do školy neposlat:

- V případě, že se zákonný zástupce rozhodne dítě neposlat do školy, tuto skutečnost oznámí řediteli školy

- Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, mateřská škola bude absenci evidovat jako omluvenou

Mateřská škola dítěti zajistí distanční způsob vzdělávání přiměřenou formou podpory

 

 

testovani diagram.pdf

 

 

Věříme, že společnými silami vše zvládneme. Těšíme se, kolektiv mš